Framgång - Livskvalitet - Omtanke................

Vad är NLP?

Utgå ifrån MÖJLIGHETER, inte från begränsningar!

Det är en grundläggande tanke inom NLP. NLP står för Neuro Linguistisk Psykologi/Programmera sig själv och tillhör den kognitiva beteendevetenskapen. NLP skapades av Richard Bandler och John Grinder i mitten av 70-talet. De observerade och la fast beteende- och tankemönster från framgångsrika människor inom psykoterapin, juridiken och affärsvärlden m.m. De här mönstren kan läras ut till andra genom användning av tekniker och färdigheter, så att andra kan bli lika framgångsrika. I och med att man riktar sig på det starka, positiva och friska hos människor inom NLP är det mycket användbart inom coaching. Vissa anser att NLP är en bruksanvisning för hjärnan.

Jag jobbar med NLP i mina coachningar och använder det för att skräddarsy coachningsessionerna, d.v.s. jag anpassar coachningen till dig, så att du kan få ut så mycket som möjligt av den tiden du är hos mig. En del av de verktygen som jag ger till dig som klient består av NLP-övningar som är mycket effektiva.

Det är mest hur vi reagerar på saker och ting som gör att vi mår dåligt och inte själva händelsen i sig. Vi tar in världen genom våra sinnen och vi filtrerar den informationen på våra individuella och unika sätt. Vårt nervsystem, vår hjärna, språket och vår kropp påverkar varandra ömsesidigt. Denna ömsesidiga påverkan gör att vi beter oss både effektivt och ineffektivt.

Ett exempel där du kan uppleva att kropp och hjärna påverkar varandra är när du tänker på att bita i en citron, så märker du förmodligen att salivavsöndringen i munnen ökar. Vår hjärna uppfattar nämligen inte skillnaden mellan fantasi och verklighet. Så om tanken på att bita i en citron har samma effekt som att verkligen äta en, kan du föreställa dig vilka effekter andra tankar kan ha på din kropp! Med hjälp av NLP kan du lära dig att välja hur du mår.

Hur går en session till?

Coaching är ett samarbete mellan coach och klient, där vi tillsammans tar reda på vilka tanke- och beteendemönster du har utvecklat m.m. Alla har vi sådana mönster varav vissa är effektiva och vissa ineffektiva.

I en session, som överlag tar 1 timme, kartlägger vi vad du vill jobba med. Genom samtal och övningar ökar du din medvetenhet över vart du är på väg och vilka resultat du uppnår just nu. Tillsammans upptäcker och klargör vi vad du vill uppnå genom att formulera både lång- och kortsiktiga mål. De frågorna som ställs till dig lockar fram dina egna lösningar och du får mer klarhet över hur du bäst kan gå tillväga härnäst.

För att göra det hela mer konkret skriver du på slutet av sessionen en handlingsplan till dig själv. Den ger dig riktlinjer att genomföra den förändring som du har bestämt dig för och där väljer du det sätt som bäst passar in i ditt liv just nu. Ju mer du jobbar med de förändringarna mellan coachingtillfällena, ju bättre resultat du får. Du är fortfarande ansvarig för din egen utveckling, men coachen uppmuntrar dig att komma till självinsikt. Under själva processen finns coachen där hela tiden för att stödja, hjälpa och motivera dig.

En trevlig bieffekt är att en förändring och insikt har snöbollseffekt, det sätter igång flera positiva saker. Självklart hanteras all information med stor diskretion och professionalism.

Du är en person full av potential och den potentialen väntar på att bli använd! Jag har förmånen att hjälpa dig att inse detta!

Vilka resultat kan uppnås?

Du lär dig att sätta upp mål och du lär dig att använda effektiva verktyg så att du kan uppnå dina mål.

Exempel på resultat i privatlivet är:

 • Ökad livskvalitet
 • Större påverkan på ditt liv
 • Bättre självkänsla och självacceptans
 • Ökad självinsikt
 • Bättre relationer med andra människor
 • Mer översikt och tydlighet
 • Veta hur du ska från A till B
 • Upplevelse av balans och harmoni
 • Känna dig bättre inom din egen kropp

För medarbetare i företag är några exempel att medarbetarna:

 • Är målinriktade och jobbar därför effektivare
 • Blir mer självgående
 • Bidrar till ett gynnsamt socialt klimat på arbetsplatsen
 • Mår bättre och är därigenom friskare
 • Blir bättre på att prioritera och planera
 • Blir tydligare i sin kommunikation
 • Presterar bättre