Framgång - Livskvalitet - Omtanke................

Kännetecken

Som högsensitiv person känner du kanske igen dig i följande: du har en stor inlevelseförmåga, du är känslig för atmosfären i ett rum och du kan känna av andras sinnestämningar, du är empatisk, du är känslig för smärta, du känner dig stressad när du har mycket att göra, du gillar att ta hand om andra och ställer dig själv sist. Du drar dig lätt tillbaka när du känner dig överstimulerad och uppskattar därför tystnaden, utrymme, naturen och spiritualitet.

Det du oftast inte gillar är starkt ljus, starka dofter och oljud och du känner dig ofta oförstådd, därför att du jämför dig med andra och märker att du ser, hör och känner mer och intensivare än de flesta andra. Du försöker att undvika göra fel och du känner dig lättpåverkad av andra, Du känner dig spänd i tävlingsinriktade sammanhang och presterar inte som bäst när du blir testad. Du har kanske svårt att lägga upp en struktur för dig själv och hålla dig till den, oregelbundna arbetstider kan få dig ur balans och det är kanske svårt för dig att släppa saker.

Återkommande process vid överstimulering

Man kan upptäcka ett visst förlopp varje gång den yttre världen tränger sig in; det händer någonting utanför dig (ett hårt ljud, starkt ljus som stör dig eller någon ger dig kritik t.ex.), du behöver bearbeta den stimulus, men lyckas inte göra det helt och det upplever du som ett problem på kroppslig, känslomässig eller sinnesnivå.

Nästa steg blir att du internt blir överstimulerad, därför att du börjar fundera över det som har hänt, du känner dig allt mer osäker och det leder till extra besvär, det blir kanske svårt att somna, du får mardrömmar eller du har svårt att vara närvarande på dagtid.

Nu har du kommit till en punkt där det känns svårt att känna efter vem du själv är och vad du vill och inte vill. Du vill göra någonting åt den överbelastningen som har uppstådd både p.g.a. yttre- och inre överstimuleringen. Du drar dig kanske tillbaka och gör inte längre det som ger dig energi, som t.ex. spela sport, gå ut och fiska eller vara med i kören som du gillar. Du drar dig kanske även för att kontakta dina vänner. Du försöker att leva upp till andras förväntingar ännu mer än tidigare för att få bekräftelse och det blir allt svårare att säga vad du tycker och känner. Då kan det hända att du känner dig isolerad och det kan leda till en nedåtgående spiral.

Kvantitet vs kvalitet

Det är inte bara kvantiteten på olika stimuli som får dig ur balans, men också dess natur. Det är oftast betydelsen av det som händer som kan leda till långvariga problem som till exempel utbrändhet. Om du jobbar på en arbetsplats där ditt sätt att tänka och agera ligger långt ifrån det arbetsgivaren förväntar sig av dig, går mest av din energi till att leva upp till andras förväntningar. Det är inte antalet timmar som utmattar dig, men att leva från utsidan in.

Negativa konsekvenser

Det finns människor som har hittat ett tillfredsställande sätt att leva med sin högsensitivitet. Många som inte gör det har ofta en dålig självbild och självkänsla. De kan ha koncentrationssvårigheter på jobbet och problem i sociala relationer. Att höra "var inte så känslig" hjälper saken inte heller naturligtvis och är oftast mer ett tecken på att den känsligheten inte är accepterad i kulturen personen lever i än att personen skulle vara för känslig.

Högsensitivitetens gåva

Högsensitiva personer är ofta intelligenta och när i balans, för din känslighet med sig många fina saker som: kreativitet, insikt, passion, empati, uppmärksamhet, plikttrogenhet, omsorgsfullhet, fantasifullhet och omtänksamhet med mera. Jag hjälper dig gärna att bli medveten om dina fina sidor så att du kan plocka fram din gåva! Det behövs människor som du!