Framgång - Livskvalitet - Omtanke................

OBS! Företaget bedriver inte någon verksamhet längre, men sidan finns kvar som informationskälla. Sidan kommer att byggas om och inaktuell information kommer att tas bort!

”Inom coaching betraktar vi människor i termer av deras framtida förmåga och inte deras tidigare prestationer.”

(Sir John Whitmore)

Välkommen till MasterMind Coaching!

Huvudmålet i MasterMind Coaching är att hjälpa dig att förbättra din livskvalitet. Genom att höja din medvetenhet om dina tankar och ditt beteende kan du påverka den egna personliga- och professionella utvecklingen. Coaching är ett sätt att ta fram det bästa hos människor. Alla har vi stora egna resurser och med stöd av en coach lär man sig att ta tillvara på dessa för att klara alla livets utmaningar.

Med hjälp av MasterMind Coaching kan du ändra på saker du inte är nöjd med och få möjligheten att skapa förändringar i ditt beteende som ger bestående effekt i din vardag. Därigenom upplever du att ha mer kontroll över ditt liv. En förändring sprider sig som ringar på vattnet in i andra områden av ditt liv och skapar kedjereaktioner av positivitet som t.ex. bättre hälsa, bättre kommunikation med andra och effektivitet i det du gör m.m.

Tycker du att du behöver hjälp med att:

  • prestera bättre på jobbet;
  • förbättra dina relationer med andra;
  • förbättra din självkänsla;
  • hitta ett sätt att hantera stress
  • fatta ett beslut;
  • bli mer motiverad för att t.ex. börja träna;
  • sluta äta godis, röka eller snusa;
  • bli mindre nervös inför examen;
  • bli bättre på någonting du redan är bra på t.ex. golf;
  • eller helt enkelt må bra oftare än du gör nu?

Man behöver inte alltid ha problem för att få hjälp av en coach, man kan ha som utgångspunkt att förbättra saker man redan är bra på eller så vill man jobba med särskilda mål. Vad just du vill jobba med avgör du själv, du kan också få hjälp med val av ämne om du har svårt för att klargöra vilken hjälp du behöver.

MasterMind Coaching erbjuder individanpassad coaching där vikten ligger på personlig utveckling. Coachen är mångspråkig och erbjuder coaching på svenska, engelska och holländska.

Jag är diplomerad ICF Coach (International Coach Federation) och certifierad coach (NLP Practioner) av INLPTA som står för International NLP Trainers Association. Den här organisationen håller koll och ställer höga krav på alla tränare och utbildningar som ges. Anslutning till den här organisationen säkerställer en hög nivå av professionalism, etik och kvalitet. Som certifierad coach och så kallad NLP practitioner motsvarar jag dessa höga krav.

Få mer information genom att klicka i menyn till vänster.

Du är hjärtligt välkommen till MasterMind Coaching!